Avgifter 2015

Minner om betaling av avgifter for 2015

Ref.  Driftshåndbok kap. 1.2

Avgifter blir muligens juster v/ neste styremøte Feb/Mars, men de som betaler før den tid vil slippe med samme avgift som 2014.

Thor-Egil

Welcome!

Welcome to enrk.net. Enjoy!