Nytt kontonummer

Nytt kontonummer for innbetalinger til Rakkestad Flyplass:

 

Innehaver:      Rakkestad Flyplass AS                                               

Konto nr.:        1070 05 08086                                               

IBAN:               NO65 1070 0508 086                            

Swift/BIC:       DNBANOKKXXX

Bank:               DNB