MypprLogo

Mandatory for all departing and arriving traffic.

For info om baneforhold, ring Rune på telefon +47 906 88 629.

Questions about the runway state? Contact Rune, tel.: +47 906 88 629.

Vindpølse på sørlig side av rullebanen er ute av drift.

Windsock on the southern side of the runway is currently inoperative.